la teva escola d'arts escèniques a les Terres de l'Ebre 
 

CURS 2022-23  consulteu horaris al PDF de Oferta Formativa curs 22/23


ADULTS 

INTERPRETACIÓ PER A ADULTS

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys.

Aprenentatge de les diferents corrents d’entrenament actoral, improvisació, treball de text, control corporal en escena i dicció. Pla d’estudis de 3 anys. 

3 nivells, 1 per curs, que cal anar assolint per tal de passar al següent. 

NIVELL POSTGRADUAT: Projecte de treball per tal d'aprendre el funcionament d'un muntatge teatral professional. Adreçat a alumnes graduats de la EMTT.

Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 54,33 €


 TEATRE MUSICAL PER A ADULTS

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys ( o que facin 17 durant el curs)

Estudi de les diferents disciplines que conformen el teatre musical: Interpretació, cant i dansa jazz + tècnica i projecte en Teatre musical. Cada disciplina està impartida per un professor especialitzat en la matèria. Pla d’estudis de 3 anys.
Els estudis es poden realitzar de forma integral ( les 4  les disciplines cada any), o be per crèdits. Per tal d’obtenir la graduació s’ha d’haver assolit totes els cursos de cada disciplina.

TEATRE MUSICAL INTEGRAL

5 hores de classe setmanals.
Disciplines:

INTERPRETACIÓ (2 hores)

CANT (1,5 hores)

DANSA (1.5 hores)

Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 115,45€

(Als alumnes que ja hagin  cursat o estiguin cursant interpretació se’ls hi respectarà el nivell)


CANT PER TEATRE MUSICAL

Estudi del cant en grup, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical.

Preu: Matrícula: 43,47 h. Quota mensual: 34,59€;


DANSA PER TEATRE MUSICAL

Estudi de la dansa, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical.

Preu matrícula: 43,47 € Quota mensual: 34,59 € 


ENTRENAMENT CORPORAL PER ACTORS I ACTRIUS

 Adreçat a alumnes a partir de 17 anys

Programa d’entrenament per investigar les diferents possibilitats que posseeix el cos com a eina fonamental de l'expressió dramàtica. Crear oportunitats per a l'expressió, que permetin potenciar recursos i capacitats creatives i millorar la presència escènica.

Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 23,06 €