l'escola d'arts escèniques referent a les Terres de l'Ebre 
 

ON SOM

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE DE TORTOSA

Auditori Felip Pedrell 

Passeig de Ribera, 11 - 43500 TORTOSA

tlf: 977 44 02 90 / 677 56 85 74 - info@emtt.cat

localització: https://goo.gl/maps/tVF1CjaUvA47d1gN8 


POLITICA DE PRIVACITAT: De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d'aquest document s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Escoles Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.

La finalitat d’aquest tractament és la d'atendre els interessats en l'Escola de Teatre. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat

S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat