l'escola d'arts escèniques referent a les Terres de l'Ebre 
 

l'ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE DE TORTOSA  L'Escola Municipal de Teatre de Tortosa es crea el 2010 sota la necessitat d'oferir als xiquets, joves i adults un ensenyament teatral des d'un àmbit professional i seriós. La mancança d'una escola d'aquesta índole, no només a Tortosa sinó a les Terres de l'Ebre, comporta la necessitat de creació d'aquest projecte .


Amb un pla d'estudis molt elaborat, tant per teatre de text com teatre musical, L'Escola comporta la possibilitat de formació per poder ser, fins i tot, pont d'accés a estudis teatrals professionals.

 

Per això es crea un equip de docents, format per professors amb una àmplia formació i en actiu dins del món teatral i docent.

 


 

Ja en el primer curs, 2010-2011, es matriculen una cinquantena de persones de totes les edats, majoritàriament adults no només de Tortosa, sinó d'altres parts de les Terres de l'Ebre i Montsià.

 


 

Això consolida el pla d'estudis presentat, i fa que es compleixin els objectius.

En el segon curs, 2011-2012, es dupliquen el nombre d'alumnes. I a partir d'aquí , assoleix un èxit important i crea un col·lectiu d'alumnes orgullós de formar part d'aquest projecte i disposat a treballar. En l'actualitat conta mb més de 150 alumnes. 

 

 

 

 

Actualment la E.M.T.T. ofereix,  a part de la formació, amb els seus espectacles, una proposta artística de qualitat amb un gran públic, seguidor de tots els esdeveniments generats per l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa.